Verschillende methodieken & specialismen

Binnen PJG werken met verschillende methodieken. Een methodiek is voor ons een middel wat we gericht inzetten als hulpmiddel om doelen op maat te realiseren. Bij het inzetten van methodieken kunnen we ook onderdelen van bepaalde methodieken inzetten. We hebben een aantal methodiek voor algemeen gebruik en een aantal methodieken voor specialistisch gebruik, zoals bijvoorbeeld BrainSTARS bij kinderen met niet aangeboren hersenletsel.

Naast het methodisch werken maken we gebruik van aantal hulpmiddelen zoals:

 • Kinderkwaliteiten spel
 • Huis vol gevoelens
 • Take control 18+
 • Volle hoofden werkboek
 • Werkboek mag ik ook ff
 • Video Home Training
 • Creative therapie

Verder hebben we binnen PJG medewerkers met specialistische kennis op het gebied van;

 •          Licht of matig verstandelijke beperking
 •          Niet aangeboren hersenletsel bij kinderen
 •          Niet aangeboren hersenletsel bij volwassenen
 •          Jeugdigen: 18- , 18+ , tussen wal en schip
 •          Kinder- en jeugdpsychiatrie
 •          Ouders in scheiding

< Vorige pagina