Stage ervaring

Ik heb het afgelopen halfjaar met plezier stage gelopen bij PJG. Ik voelde me meteen welkom bij Team Achterhoek. Ik ben mee geweest met huisbezoeken, heb overleggen bijgewoond en heb veel informatie gekregen over o.a. autisme en hechting (iets waar ikzelf graag meer over wilde weten). De theoretische kennis heb ik toe kunnen passen in de praktijk. Ik merkte dat mijn stagebegeleidsters echt tijd voor me vrij maakten en met mij mee wilden denken. Op een gegeven moment merkte ik dat ik veel mee mocht naar verschillende gezinnen. Aan de ene kant was dit leuk, omdat je veel verschillende gezinnen ziet. Aan de andere kant merkte ik dat het wat oppervlakkig bleef en ik graag meer de diepte in wilde. Toen ik dit bespreekbaar heb gemaakt, hebben mijn stagebegeleidsters een aantal gezinnen zoveel mogelijk op mijn stagedagen gepland. Dit gaf mij de ruimte om me wat meer te verdiepen in een aantal gezinnen.

Ondanks dat 2 stagedagen voor mijn gevoel te weinig waren om nog meer de diepte in te gaan, heb ik wel veel geleerd op deze stageplek. Mijn vorige stage was binnen een sociaal wijkteam. Hier heb je vooral de regiefunctie en zet je zorgaanbieders in om in samenwerking met gezinnen aan de doelen te werken. Nu ik stage heb gelopen bij PJG heb ik een beeld gekregen van de hulpverlening na het indiceren van een zorgaanbieder. Ik heb gemerkt dat het tijd kost om een vertrouwensband met de cliënt op te bouwen en dat een huisbezoek vaak anders verloopt dan verwacht. Het is dan belangrijk om aan te sluiten bij de cliënt/het gezin. Wat ik mooi vind binnen de organisatie PJG is dat er niet alleen gekeken wordt naar het individu, maar ook naar het hele systeem eromheen. Deze inzichten en opgedane kennis neem ik mee naar de toekomst.

Ik wil de organisatie PJG bedanken voor deze leuke en leerzame stage!

Groetjes Frencis

< Vorige pagina