Meervoudige en Complexe Problematiek (MCP)

De binnen PJG ontwikkelde werkwijze Integrale Gezinscoaching en -Behandeling is een allesomvattende aanpak ten behoeve van jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met meervoudige en complexe problemen (MCP).

Kenmerkend voor deze gezinnen is dat de problemen tegelijkertijd op verschillende domeinen in het gezin spelen. Er is vaak sprake van armoede en schulden, (licht) verstandelijke beperking en/of psychische problemen en aanwezigheid van (intergenerationele) trauma’s. Kenmerkend is ook de weerbarstigheid voor hulp; de gezinnen zijn vaak moeilijk bereikbaar, mijden de hulpverlening en hebben hardnekkige problemen die moeilijk te veranderen zijn.

Onze gezinscoaches zijn bekend met deze weerbarstigheid en hebben specifieke aandacht voor het opbouwen van een goede werkrelatie en het motiveren van de gezinsleden om de hulp te aanvaarden. Zij sluiten aan bij het tempo en de aanwezige vaardigheden van het gezin, met daarbij oog voor veiligheid en goed genoeg opvoederschap.

Vanwege de chronische problematiek hebben deze gezinnen vaak langdurige begeleiding nodig, gericht op alle leefgebieden en alle gezinsleden. Het werken met deze gezinnen vergt dan ook een integrale, allesomvattende aanpak binnen een flexibel behandelaanbod met veel ruimte voor creativiteit en betrokkenheid.

Binnen PJG is er een expertgroep die als extra aandachtsgebied MCP heeft. Zij komen 4 maal per jaar bij elkaar, houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en volgen extra scholing op dit onderwerp.

Contactgegevens

logo

 • Email: info@pjg.nu
 • Adres: Veenweg 38b1
  7336 AG Apeldoorn

 logo LinkedIn

Contactgegevens telefonie

 • Tijdens kantoortijden:
  055-3033000
 • Buiten kantoortijden:
  Bij levensbedreigende situaties, bel 112
  Voor niet-dringende politie aangelegenheden 0900-8844
  Voor suïcidale gedachten, bel 113
  Bij onveilige situaties in huiselijke kring, bel Veilig Thuis 0800-2000

Klachten

Vanuit PJG doen wij ons best om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, toch kunnen er situaties zijn waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht indienen bij PJG. Wij hebben de intentie om bij een klacht of onvrede er samen met u uit te komen.

Certificeringen

ISO gecertificeerd
Jeugdzorg Nederland
© Copyright 2024. All Rights Reserved Ontwikkeld door Hans van der Leer

Search