Klachtreglement en klachtenformulier

Vanuit PJG doen wij ons best om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, toch kunnen er situaties zijn waarover u een klacht heeft. U kunt als cliënt, wettelijk vertegenwoordiger of als gemachtigd betrokkene een klacht indienen bij PJG. Wij hebben de intentie om bij een klacht of onvrede er samen met u uit te komen.

Als u een klacht heeft, zijn er verschillende mogelijkheden;

 • Bespreek de klacht als eerste met de betrokken gezinscoach.
 • Mocht u er met de gezinscoach toch niet uitkomen, dan kunt u de klachtenfunctionaris van PJG benaderen. Dit kan door het klachtenformulier hiernaast in te vullen. Dit zal na versturen binnen 3 werkdagen worden beantwoord. De klachtenfunctionaris nodigt u uit voor een gesprek. In dit gesprek wordt de klacht gehoord, besproken en waar mogelijk opgelost. Indien het naar aanleiding van dit gesprek wenselijk of noodzakelijk is worden er vervolgstappen ondernomen. Het gesprek wordt altijd vastgelegd door middel van een kort verslag.
 • U heeft de vrijheid en het recht conform de jeugdwet om een klacht ook rechtstreeks in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie zonder tussenkomst van PJG. PJG heeft zich aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie genaamd Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn Quasir. Contact opnemen kan op de volgende wijze: Per mail naar ambtelijksecretaris@quasir.nl  t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie Quasir. Per telefoon op nummer 085-4874012. Per post naar Klachtencommissie Quasir, t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie Quasir, Postbus 1021, 7940 KA Meppel.

Tevens kunt u op de website www.jeugdstem.nl en www.zorgbelanggelderland.nl informatie vinden over een onafhankelijk vertrouwenspersoon en klachtenbemiddelaar. Deze vertrouwenspersoon kan u (gratis) ondersteunen bij gesprekken en besprekingen van de klacht.

Bel gratis naar 088 - 5551000 of chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur. Via Jeugdstem kunt u zich aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.

Contactgegevens

logo

 • Email: info@pjg.nu
 • Adres: Veenweg 38b1
  7336 AG Apeldoorn

 logo LinkedIn

Contactgegevens telefonie

 • Tijdens kantoortijden:
  055-3033000
 • Buiten kantoortijden:
  Bij levensbedreigende situaties, bel 112
  Voor niet-dringende politie aangelegenheden 0900-8844
  Voor suïcidale gedachten, bel 113
  Bij onveilige situaties in huiselijke kring, bel Veilig Thuis 0800-2000

Klachten

Vanuit PJG doen wij ons best om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, toch kunnen er situaties zijn waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht indienen bij PJG. Wij hebben de intentie om bij een klacht of onvrede er samen met u uit te komen.

Certificeringen

ISO gecertificeerd
Jeugdzorg Nederland
© Copyright 2024. All Rights Reserved Ontwikkeld door Hans van der Leer

Search