Werken bij PJG

Openstaande vacatures

Open sollicitatie

Passie voor Jeugd en Gezin is een groeiende en dynamische organisatie in de regio's Midden IJssel Oost Veluwe, IJsselland, Foodvalley, Noord-Veluwe en de Achterhoek. Wij bieden, op basis van een flexibel hulpaanbod, integrale ambulante gezinscoaching en –behandeling. De hulp wordt uitgevoerd door tenminste twee gezinscoaches die onderdeel uitmaken van een multidisciplinair team, waaronder een gedragswetenschapper. 

Onze cliënten kampen veelal met meervoudige en complexe problemen die onderling op elkaar inwerken. Er kan sprake zijn van een (licht) verstandelijke beperking, psychische problemen, gedragsstoornissen en/of Niet Aangeboren Hersenletsel. Daarbij ervaren ze vaak stress als gevolg van bijkomende problemen, zoals schulden of relatieproblemen.

Gezinscoaches werken systeemgericht en outreachend. Dit betekent dat gezinscoaches naar het gezin toe gaan, betrokkenheid tonen met de leefwereld van alle gezinsleden en zich flexibel opstellen. Er is een goede afstemming en samenwerking met professionals die betrokken zijn bij het gezin. PJG werkt samen met ketenpartners zoals sociale wijkteams, scholen, revalidatiecentra, GGZinstellingen en organisaties op gebied van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Vanwege uitbreiding zijn wij altijd op zoek naar gedreven en enthousiaste gezinscoaches. 

Wil je meer informatie of ben je enthousiast geraakt? Voor een open sollicitatie kun je op contact opnemen met Jera van der Linde, Stafmedewerker Beleid, Advies en Kwaliteit via sollicitatie@pjg.nu, met je CV en brief.

10 redenen om te werken bij PJG

10 redenen om te werken bij PJG

 • CAO Jeugdzorg
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling (verdieping, specialisme en/of verbreding, organisatorisch)
 • Werken in duo coachschappen
 • Platte organisatie (korte lijnen en snel schakelen)
 • Werken vanuit wederzijds vertrouwen waarbij je verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om je eigen werk te organiseren
 • Ruimte om mee te denken op inhoud en organisatieniveau (bottum up)
 • Innovatieve organisatie
 • Zeer hoge medewerkerstevredenheid 8,2 en 98% geeft zelfs aan trots te zijn om te werken bij PJG
 • Vijf zelforganiserende teams met een eigen orthopedagoog 
 • Aandacht en persoonlijke interesse voor jou
Wat vragen wij van een gezinscoach?
Wat bieden wij?

Contactgegevens

Contactgegevens telefonie

 • Tijdens kantoortijden:
  055-3033000.
 • Buiten kantoortijden:
  Bij levensbedreigende situaties, bel 112
  Voor niet-dringende politie aangelegenheden 0900-8844
  Voor suïcidale gedachten, bel 113
  Bij onveilige situaties in huiselijke kring, bel Veilig Thuis 0800-2000

Klachten

Vanuit PJG doen wij ons best om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, toch kunnen er situaties zijn waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht indienen bij PJG. Wij hebben de intentie om bij een klacht of onvrede er samen met u uit te komen.

Certificeringen

ISO gecertificeerd
Actiz
© Copyright 2021. All Rights Reserved Ontwikkeld door Hans van der Leer

Search