Geschiedenis van PJG

Aan het ontstaan van PJG ging een proces van ervaringen in de Jeugdhulp en AWBZ zorg vooraf. De zorg was georganiseerd denkend vanuit van beperkingen en onmogelijkheden.

Naast het gegeven dat er sprake was van schotten in het totale zorglandschap wat betreft financiering was er ook een zeer beperkte samenwerking tussen de verschillende bestaande domeinen. Hierdoor is veel uitwisseling van expertise verloren gegaan en lag de drempel hoog om in de samenwerking tot een integraal plan te komen in de hulpverleningsprocessen.

In aanloop naar de decentralisatie in 2015 heeft dit denkproces geleid tot een vernieuwende visie op integrale hulp aan jeugdigen, volwassenen en gezinnen waarbij eerder kwetsbaarheid het leidende principe was in plaats van invulling te geven aan kansen en mogelijkheden.

Vanaf het moment dat de richting van de decentralisatie meer vorm ging krijgen ben ik begonnen met mijn missie en visie woorden te geven. De kern van de missie is dat hulpverlening die het verschil maakt, altijd een combinatie is van een hoge professionele standaard en een hoge mate van betrokkenheid.

1 juli 2014 is Passie voor Jeugd en Gezin ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In augustus 2014 is er gestart met één gezinscoach en één gezin in zorg. In eerste instantie was het werkgebied afgebakend binnen de gemeenten Apeldoorn en Zutphen. In de groei die volgde hebben we ons constant de vraag gesteld “kunnen we de vragen die op ons afkomen organisatorisch en kwalitatief waarborgen?”.

De groei van PJG is een ontwikkeling geweest waarbij verschillende onderdelen gelijk opliepen. Het werkgebied beslaat inmiddels zes jeugdzorgregio’s in Overijssel en Gelderland.

Er staat een organisatie waarin we op dit moment binnen ongeveer 300 gezinnen per jaar zorg verlenen met een team van ongeveer 60 autonome professionals die ieder afzonderlijk een eigen unieke inbreng hebben in de ontwikkeling van de beweging die PJG is.

Bert van der Leer

Contactgegevens

logo

 • Email: info@pjg.nu
 • Adres: Veenweg 38b1
  7336 AG Apeldoorn

 logo LinkedIn

Contactgegevens telefonie

 • Tijdens kantoortijden:
  055-3033000
 • Buiten kantoortijden:
  Bij levensbedreigende situaties, bel 112
  Voor niet-dringende politie aangelegenheden 0900-8844
  Voor suïcidale gedachten, bel 113
  Bij onveilige situaties in huiselijke kring, bel Veilig Thuis 0800-2000

Klachten

Vanuit PJG doen wij ons best om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, toch kunnen er situaties zijn waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht indienen bij PJG. Wij hebben de intentie om bij een klacht of onvrede er samen met u uit te komen.

Certificeringen

ISO gecertificeerd
Jeugdzorg Nederland
© Copyright 2024. All Rights Reserved Ontwikkeld door Hans van der Leer

Search