Bert van der Leer

Bert van der Leer, algemeen directeur

Missie en visie

Missie

PJG heeft zich tot doel gesteld om vanuit compassie, wat staat voor bewogenheid met kwetsbare mensen individueel of in gezinsverband, professionele hulp en effectieve ondersteuning te bieden.

Visie

Binnen PJG staan onze cliënten centraal. Het bieden van kwalitatief goede hulpverlening aan cliënten is leidend, waarbij systemen en regelgeving dienend zijn aan het werk van de professionals. Samen met de cliënten onderzoeken onze professionals wat er nodig en mogelijk is, op basis van maatwerk en de individuele hulpvragen binnen een systeem. De inbreng en eigen verantwoordelijkheid van onze cliënten vinden wij erg belangrijk. Wij bieden een inspirerende en innovatieve werkomgeving voor mensen die onze passie delen. Vanuit onze kernwaarden compassie, samenwerking en leiderschap bieden we onze cliënten essentiële meerwaarde.

Leiderschap voor alle professionals

Passie staat voor compassie; bewogenheid met kwetsbare mensen individueel of in gezinsverband. Hiermee wordt de identiteit van de organisatie Passie voor Jeugd en Gezin vorm gegeven. De professionals van PJG geven vanuit concrete ervaringen met menselijke kwetsbaarheid betekenis aan de zorg en hulpverlening. Op basis van de missie en visie zijn er een aantal kernwaarden die samenkomen in een vorm van transformationeel leiderschap voor alle professionals. 

Transformationeel leiderschap gaat er van uit dat medewerkers hun motivatie niet alleen ontlenen aan extrinsieke factoren, maar ook aan intrinsieke factoren. Gedrag wordt niet alleen gemotiveerd door de beloningen, maar ook door het proces dat naar die beloningen leidt. Een leider moet daarom in staat zijn om ook zaken als normen, waarden, behoeften en capaciteiten vanuit een reflectieve houding te beïnvloeden. Transformationeel leiderschap kenmerkt zich door persoonlijk en dienend leiderschap. 

Bij persoonlijk leiderschap gaat het om geloof in eigen kunnen, eerlijkheid, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, coachen en overnemen waar nodig. Dit zijn essentiële waarden voor een effectieve samenwerking met cliënten en externe relaties. PJG streeft naar een organisatiestructuur op basis van persoonlijk leiderschap, met als doel de volledige potentie van alle medewerkers in alle functies optimaal te benutten. Organisaties zijn niet langer gebaat bij managementpraktijken, waarin het controleren en instrueren van medewerkers centraal staat.  

Dienend leiderschap is een model van leiderschap waarin dienstbaarheid aan cliënten, medewerkers en de maatschappij centraal staan. Dienend Leiderschap is niet gebaseerd op macht, hiërarchie en status, maar veel meer op reflectieve bewustwording, ontwikkeling en groei van professionals en cliënten. De beste testvraag om jezelf te stellen om te zien of je een dienend leider bent, is: ‘Diegenen die je dient, groeien die als persoon, worden ze zelfbewuster, gezonder, wijzer, vrijer, zelfstandiger en ontwikkelen ze zich zo, dat ze ook dienstbaar willen worden?’ 
Dienend Leiderschap is niet soft. Een dienende professional ’doet wat nodig is’ in het belang van de cliënten, persoonlijk en organisatie als geheel. Een goed ontwikkelde dienende leider is goed in balans.  

Kernwaarden

Op basis van de missie en visie zijn er een aantal kernwaarden geformuleerd bij Passie voor Jeugd en Gezin.

Missie en visie

Missie en visie geven ons kracht en richting en geven betekenis aan wat we met elkaar willen bereiken. Het biedt een gevoel van focus en saamhorigheid wanneer een missie gedragen wordt en visie gemeenschappelijk wordt opgesteld. Zonder missie en visie overkomen ‘de dingen’ ons. 

Inspiratie
Lef
Sensitiviteit
Integriteit
Vernieuwing
Samenwerken
Leren en reflecteren

Contactgegevens

logo

 • Email: info@pjg.nu
 • Adres: Veenweg 38b1
  7336 AG Apeldoorn

 logo LinkedIn

Contactgegevens telefonie

 • Tijdens kantoortijden:
  055-3033000
 • Buiten kantoortijden:
  Bij levensbedreigende situaties, bel 112
  Voor niet-dringende politie aangelegenheden 0900-8844
  Voor suïcidale gedachten, bel 113
  Bij onveilige situaties in huiselijke kring, bel Veilig Thuis 0800-2000

Klachten

Vanuit PJG doen wij ons best om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, toch kunnen er situaties zijn waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht indienen bij PJG. Wij hebben de intentie om bij een klacht of onvrede er samen met u uit te komen.

Certificeringen

ISO gecertificeerd
Jeugdzorg Nederland
© Copyright 2024. All Rights Reserved Ontwikkeld door Hans van der Leer

Search