Specialistische ambulante hulpverlening

Wat is IGB?

De binnen PJG ontwikkelde werkwijze Integrale Gezinscoaching en –Behandeling (IGB) omvat specialistische ambulante hulpverlening aan gezinnen. Ons hulpaanbod is heel divers: van opvoedondersteuning en psycho-educatie tot ondersteuning bij meervoudige en complexe problemen. IGB helpt gezinnen om hun eigen krachten en mogelijkheden te ontdekken en te versterken, met als doel om de zelfredzaamheid te verbeteren.

Hoe werkt het?

IGB is zo intensief als nodig en zo kortdurend als kan. PJG onderscheidt zich door het bieden van maatwerk, flexibel hulp bieden op meerdere leefgebieden en vooral ‘out-of-the-box’ (mee-)denken. De hulp wordt uitgevoerd door tenminste twee gezinscoaches. Onze gezinscoaches werken systeemgericht en outreachend. Dit betekent dat gezinscoaches naar het gezin toe gaan, betrokkenheid tonen met de leefwereld van alle gezinsleden en zich flexibel opstellen. Er wordt gewerkt volgens een integraal en oplossingsgericht gezinsplan, waarbij de wensen en doelen van het gezin centraal staan.
Het IGB-traject bestaat uit drie fasen:

 • Intakefase: De gezinscoaches maken kennis met de gezinsleden, investeren op een werkrelatie en brengen de hulpvragen, sterke kanten, de risico’s en eventuele netwerkpartners in kaart. Het gezin stelt samen met de gezinscoaches een plan van aanpak op, waarin de wensen, doelen, de acties en de evaluatiemomenten worden vastgelegd.
 • Behandelfase: De gezinscoaches bieden praktische en emotionele ondersteuning en/of behandeling; door het geven van advies en informatie, aanleren van vaardigheden, het stimuleren van de samenwerking tussen gezinsleden en netwerkpartners. De voortgang wordt en de resultaten worden doorlopend afgewogen en gemonitord met alle betrokkenen.
 • Afbouwfase: De gezinscoaches evalueren samen met het gezin de behaalde doelen, de tevredenheid en de nazorg. Het team draagt de hulpverlening over aan het gezin en de netwerkpartners en sluit het dossier af.
Voor wie is IGB?

Gezinnen die zorgen ervaren op het gebied van opvoed- en opgroeiproblemen, gedragsproblemen (o.a. ASS, ADHD), een lichte verstandelijke beperking, psychische problematiek en/of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Vaak is er een combinatie van zorgen binnen een gezin die op elkaar inwerken zoals bijvoorbeeld schoolverzuim, risicogedrag, relationeel geweld, rouw en verlies en/of complexe echtscheiding.

Meer informatie of een aanmelding doen?

Een aanmelding kan worden gedaan via ons aanmeldformulier. Na de aanmelding neemt de intaker contact op met de verwijzer om de mogelijkheden te bespreken. Voor meer informatie over ons hulpaanbod kunt u ook per mail of telefonisch contact opnemen.

Opvoedondersteuning

Is het eetmoment aan tafel een steeds terugkerende strijd? Heeft u moeite met het omgaan met het gedrag van uw kind? Heeft u alle opties geprobeerd en lukt het opvoeden niet meer? Bent u in een negatieve spiraal beland, waar u op eigen kracht niet meer uitkomt?

NAH

Is er sprake van niet aangeboren hersenletsel (NAH) binnen uw gezin? Is het leven door NAH veranderd en wilt u handvatten hiermee om te gaan? 

Complexe vragen

Overlappen veel problemen met elkaar zoals opvoedproblemen, huisvesting, veiligheid, schulden en/of psychische problematiek?

Contactgegevens

logo

 • Email: info@pjg.nu
 • Adres: Veenweg 38b1
  7336 AG Apeldoorn

 logo LinkedIn

Contactgegevens telefonie

 • Tijdens kantoortijden:
  055-3033000
 • Buiten kantoortijden:
  Bij levensbedreigende situaties, bel 112
  Voor niet-dringende politie aangelegenheden 0900-8844
  Voor suïcidale gedachten, bel 113
  Bij onveilige situaties in huiselijke kring, bel Veilig Thuis 0800-2000

Klachten

Vanuit PJG doen wij ons best om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, toch kunnen er situaties zijn waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht indienen bij PJG. Wij hebben de intentie om bij een klacht of onvrede er samen met u uit te komen.

Certificeringen

ISO gecertificeerd
Jeugdzorg Nederland
© Copyright 2024. All Rights Reserved Ontwikkeld door Hans van der Leer

Search