Begeleiding en behandeling

PJG staat voor Passie voor Jeugd en Gezin. Vanuit deze passie en professionaliteit biedt PJG gezinscoaching en gezinsbehandeling. De gezinscoaches van PJG bieden hulp bij u thuis.

Vanuit PJG kunnen we ondersteunen op verschillende gebieden, afhankelijk van uw vraag. 

Elk gezin wordt zorgvuldig gematcht aan twee gezinscoaches met de gewenste specialismen en deskundigheid voor uw gezin.

De gezinscoaches bespreken samen met u en uw gezin wat er speelt en stellen een gezinsplan op in samenwerking met de aanmelder/verwijzer. In dit plan heeft ieder gezinslid inbreng, zodat het uw eigen gezinsplan wordt. Hierin wordt beschreven aan welke doelen er wordt gewerkt en hoe we hier samen invulling aan geven. Dit wordt minimaal 1 x per zes maanden geëvalueerd met het gezin en de aanmelder/verwijzer. 

De hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit; 

 • Aanleren van opvoedvaardigheden 
 • Versterken van het netwerk 
 • De balans in het gezin terug brengen 
 • Het leren omgaan en communiceren met elkaar binnen het gezin 
 • Grenzen van jezelf en anderen leren (her)erkennen 
 • Uitleg geven aan gezin over iemands problematiek, bijvoorbeeld bij niet aangeboren hersenletsel (NAH), ADHD of ASS
 • Creëren of vasthouden van een veilige opvoedsituatie.

PJG heeft geen vastomlijnde werkwijze. De meerwaarde hiervan is dat we één of meerdere interventies en erkende richtlijnen kunnen inzetten, passend bij de hulpvraag en doelen van het gezin. De gezinscoaches van PJG zijn HBO opgeleid, SKJ geregistreerd en worden voortdurend bijgeschoold. Zij hebben per team een diversiteit aan specialismen en kwaliteiten beschikbaar.

Er is een gedragswetenschapper, een GZ-psycholoog en een NAH-expert beschikbaar voor consultatie en advies en ter ondersteuning inzetbaar. 

In overleg met u wordt onderzocht hoe uw netwerk steun kan bieden.  

Wilt u weten wat we doen bij opvoedvragen, NAH of complexe vragen, klik dan op de tegels ​aan de rechterkant.

Opvoedondersteuning

Is het eetmoment aan tafel een steeds terugkerende strijd? Heeft u moeite met het omgaan met het gedrag van uw kind? Heeft u alle opties geprobeerd en lukt het opvoeden niet meer? Bent u in een negatieve spiraal beland, waar u op eigen kracht niet meer uitkomt?

NAH

Is er sprake van niet aangeboren hersenletsel (NAH) binnen uw gezin? Is het leven door NAH veranderd en wilt u handvatten hiermee om te gaan? 

Complexe vragen

Overlappen veel problemen met elkaar zoals opvoedproblemen, huisvesting, veiligheid, schulden en/of psychische problematiek?

Contactgegevens

logo

 • Email: info@pjg.nu
 • Adres: Veenweg 38b1
  7336 AG Apeldoorn

 logo LinkedIn

Contactgegevens telefonie

 • Tijdens kantoortijden:
  055-3033000
 • Buiten kantoortijden:
  Bij levensbedreigende situaties, bel 112
  Voor niet-dringende politie aangelegenheden 0900-8844
  Voor suïcidale gedachten, bel 113
  Bij onveilige situaties in huiselijke kring, bel Veilig Thuis 0800-2000

Klachten

Vanuit PJG doen wij ons best om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, toch kunnen er situaties zijn waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht indienen bij PJG. Wij hebben de intentie om bij een klacht of onvrede er samen met u uit te komen.

Certificeringen

ISO gecertificeerd
Jeugdzorg Nederland
© Copyright 2024. All Rights Reserved Ontwikkeld door Hans van der Leer

Search