Complexe vragen

Zijn er veel problemen en weet u niet waar u moet beginnen? Overziet u het niet meer? Overlappen veel problemen met elkaar zoals bijvoorbeeld opvoedproblemen, huisvesting, schulden en/of psychische problematiek? Zijn er zorgen over veiligheid? Is er sprake van (school)verzuim? Of zijn er andere problemen die u zo in beslag nemen? 

PJG is gespecialiseerd en heeft een integrale aanpak voor gezinnen die tegen complexe vragen aanlopen. We gaan met u in gesprek en bekijken samen stap voor stap wat lukt. In sommige situaties kan PJG (tijdelijk) intensiever betrokken zijn in gezinnen. Wij proberen aan te sluiten bij dat wat nodig is, zo intensief als nodig en zo kortdurend als het kan. 

De hulp kan bestaan uit: 

 • Overzicht terug brengen in het gezin 
 • Vertrouwen in eigen kracht en mogelijkheden terug vinden
 • Opvoedondersteuning 
 • Contacten met instanties onderhouden 
 • Veiligheid terugbrengen in gezin 
 • Samen zoeken naar oplossingen

Contactgegevens

logo

 • Email: info@pjg.nu
 • Adres: Veenweg 38b1
  7336 AG Apeldoorn

 logo LinkedIn

Contactgegevens telefonie

 • Tijdens kantoortijden:
  055-3033000
 • Buiten kantoortijden:
  Bij levensbedreigende situaties, bel 112
  Voor niet-dringende politie aangelegenheden 0900-8844
  Voor suïcidale gedachten, bel 113
  Bij onveilige situaties in huiselijke kring, bel Veilig Thuis 0800-2000

Klachten

Vanuit PJG doen wij ons best om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, toch kunnen er situaties zijn waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht indienen bij PJG. Wij hebben de intentie om bij een klacht of onvrede er samen met u uit te komen.

Certificeringen

ISO gecertificeerd
Jeugdzorg Nederland
© Copyright 2024. All Rights Reserved Ontwikkeld door Hans van der Leer

Search