Meervoudige en complexe problemen

Kenmerkend aan de werkwijze Integrale Gezinscoaching en -Behandeling is dat het een allesomvattende aanpak is ten behoeve van jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met meervoudige en complexe problemen. Bij onze cliënten is vaak sprake van meerdere problemen die op elkaar inwerken, zoals financiële problemen, opvoedings- en gedragsproblemen, een (licht) verstandelijke beperking, psychische problematiek, niet aangeboren hersenletsel en/of aanwezigheid van (intergenerationele) trauma’s. De gezinsleden ervaren chronisch stress en zijn overbelast door de vele problemen waarmee ze te maken hebben. Wij zien bij onze cliënten vaak dat inzet van kortdurende hulpverleningsmodules en een geïsoleerde aanpak van problemen ontoereikend is geweest en dat bijvoorbeeld de veiligheid van gezinsleden in het geding is of een uithuisplaatsing dreigt. Het werken met deze gezinnen vergt dan ook een andere aanpak dan een gestandaardiseerde werkwijze. De gezinnen zijn vaak moeilijk bereikbaar, mijden de hulpverlening en hebben hardnekkige problemen die moeilijk te veranderen zijn.

Onze gezinscoaches zijn bekend met deze weerbarstigheid en hebben specifieke aandacht voor het opbouwen van een goede werkrelatie en het motiveren van de gezinsleden om de hulp te aanvaarden. Zij sluiten aan bij het tempo en de aanwezige vaardigheden van het gezin, met daarbij oog voor veiligheid en goed genoeg opvoederschap.

Binnen PJG is er een expertgroep die als extra aandachtsgebied Meervoudige en Complexe Problemen heeft. Zij komen 4 maal per jaar bij elkaar, houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en volgen extra scholing op dit onderwerp.

Veilig opgroeien:

Gezinscoaches hebben oog voor het welzijn en de veiligheid van de gezinsleden en brengen dit standaard in kaart. Wanneer wij ons zorgen maken over de veiligheid bespreken wij dit en zoeken we samen met het gezin naar een oplossing. Werken met een veiligheidsplan kan een onderdeel zijn van het gezinsplan. Wij zijn gebonden aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en we zullen conform de wet- en regelgeving (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling melden bij Veilig Thuis. 

Goed Genoeg Opvoederschap:

Om samen met de gezinsleden een goede analyse van de opvoedsituatie te maken, gebruiken we de “14 condities voor goed genoeg opvoederschap” als richtlijn. Deze 14 voorwaarden voor optimale ontwikkeling van jeugdigen helpen om de krachten en zorgen van de opvoedsituatie binnen het gezin in kaart te brengen, en om samen met het gezin te beoordelen of er sprake is van ‘goed genoeg’ opvoederschap. De veiligheid van de jeugdige staat hierbij voorop.

Contactgegevens

logo

 • Email: info@pjg.nu
 • Adres: Veenweg 38b1
  7336 AG Apeldoorn

 logo LinkedIn

Contactgegevens telefonie

 • Tijdens kantoortijden:
  055-3033000
 • Buiten kantoortijden:
  Bij levensbedreigende situaties, bel 112
  Voor niet-dringende politie aangelegenheden 0900-8844
  Voor suïcidale gedachten, bel 113
  Bij onveilige situaties in huiselijke kring, bel Veilig Thuis 0800-2000

Klachten

Vanuit PJG doen wij ons best om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, toch kunnen er situaties zijn waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht indienen bij PJG. Wij hebben de intentie om bij een klacht of onvrede er samen met u uit te komen.

Certificeringen

ISO gecertificeerd
Jeugdzorg Nederland
© Copyright 2024. All Rights Reserved Ontwikkeld door Hans van der Leer

Search