Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

PJG heeft expertise in hulpverlening aan gezinnen waarbij sprake is van een gezinslid met NAH. Dit kan zowel het kind als de ouder betreffen. NAH heeft grote impact op een gezin en vraagt extra veel van ouders. Hiernaast is bekend dat er extra aandacht dient te zijn voor broertjes en zusjes (brusjes) en voor transitie(s) momenten, zoals de pubertijd of overgang naar middelbaar onderwijs.

PJG werkt systemisch en heeft aandacht voor alle betrokkenen in een gezin. PJG kan ouders ondersteunen in de complexe zoektocht die zij ervaren in het opvoeden van hun kind, het verwerkingsproces van het letsel en de nieuwe perspectieven. Vaak is contacten met familie, school en andere hulpverleners of betrokkenen wenselijk.

PJG heeft NAH deskundigen binnen de regionale teams opgeleid waardoor zij beschikken over specifieke kennis, ervaring en maken gebruik van effectieve interventies bij NAH.

Zij ondersteunen ouders en hun kinderen in hoe zij hun gezinsleven zo goed mogelijk vorm kunnen geven waarbij rekening wordt gehouden met het hersenletsel van het betreffende gezinslid.

Binnen PJG is er inzet van een NAH expert, gedragswetenschapper of GZ-psycholoog mogelijk.

 

Boekje NAH PJGPJG heeft in 2018 geparticipeerd in het ontwikkelen van dit boekje:

Er lijkt niets aan de hand, maar dat is niet zo.. ons hoofd moet heel hard werken.

 

 

 

 

PJG heeft in samenwerking met de Thorbecke Scholengemeenschap uit Zwolle het volgende animatie laten ontwikkelen over hersenletsel bij kinderen: https://youtu.be/hC4wJc6rXFs

Interventies

 • BrainSTARS
 • BRIEFF
 • Hooi op je vork
 • Eigen weg
 • Volle hoofden boek
 • Self-Awareness in Daily Life-3
 • Mag ik ff
 • Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen & Jongeren
 • Het NAH boekje voor onderwijs

Samenwerkingsprojecten

 • Kind & NAH, vanuit hersenletsel Overijssel
 • NAH Gelderland
 • NAH Doetinchem
 • NAH Noord Veluwe
 • NAH implementatie Zorgstandaard jongeren

Contactgegevens

logo

 • Email: info@pjg.nu
 • Adres: Veenweg 38b1
  7336 AG Apeldoorn

 logo LinkedIn

Contactgegevens telefonie

 • Tijdens kantoortijden:
  055-3033000
 • Buiten kantoortijden:
  Bij levensbedreigende situaties, bel 112
  Voor niet-dringende politie aangelegenheden 0900-8844
  Voor suïcidale gedachten, bel 113
  Bij onveilige situaties in huiselijke kring, bel Veilig Thuis 0800-2000

Klachten

Vanuit PJG doen wij ons best om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, toch kunnen er situaties zijn waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht indienen bij PJG. Wij hebben de intentie om bij een klacht of onvrede er samen met u uit te komen.

Certificeringen

ISO gecertificeerd
Jeugdzorg Nederland
© Copyright 2024. All Rights Reserved Ontwikkeld door Hans van der Leer

Search