Integrale gezinscoaching en -behandeling (IGB)

De binnen PJG ontwikkelde werkwijze Integrale Gezinscoaching en -Behandeling (IGB) omvat een specialistisch hulpaanbod aan gezinnen die problemen ervaren met opvoeden en opgroeien. Door onze systeemgerichte aanpak en brede blik op de sociale omgeving krijgt iedereen in het gezin de noodzakelijke hulp, waarbij aanvullend behandeling kan worden geboden.

Er wordt gewerkt vanuit lokale teams, waardoor de hulp dichtbij en laagdrempelig beschikbaar is. De teams zijn multidisciplinair samengesteld, met HBO opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals en WO opgeleide gedragswetenschappers. Door een flexibel hulpaanbod en een diversiteit aan deskundigheid onderscheidt PJG zich in het bieden van maatwerk.

De hulp wordt uitgevoerd door tenminste twee gezinscoaches. De meerwaarde hiervan is dat er meerdere effectieve interventies kunnen worden ingezet, passend bij de hulpvraag en doelen van het gezin. Taken en uren worden over de gezinscoaches verdeeld. Dit bevordert de continuïteit in zorg en vermindert tunnelvisie, omdat er breed wordt gekeken en gehandeld vanuit het 4-ogen principe.

Samenwerken in de keten

PJG heeft als visie dat hulpverlening effectiever verloopt wanneer professionals en ketenpartners met elkaar een team om en met het gezin vormen en dus ook als zodanig met elkaar samenwerkingsafspraken maken, bijvoorbeeld over taakverdeling en informatie-uitwisseling (het ‘gezinsteam’). In de uitvoering van het gezinsplan werkt PJG nauw samen met ketenpartners waarbij er duidelijk afspraken gemaakt zijn met betrekking tot regievoering. PJG beschouwt de rol van procesregie vanuit de opdrachtgever als cruciaal om de betrokkenheid van samenwerkingspartners zowel binnen als buiten de keten te kunnen blijven betrekken. De betrokken gezinscoaches maken met het gezin en de opdrachtgever afspraken over casusregie en tijdig op- en afschalen in benodigde uren.

Samenstelling teams

Erkende richtlijnen en effectieve interventies die o.a. worden ingezet

 • Intensief Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
 • Signs of Safety
 • Vlaggen systeem
 • Video Home training
 • Oplossingsgericht werken
 • Boksend Opvoeden

Overige interventies

 • SoNeStra
 • Geef me de 5
 • Brain Blocks
 • ZRM
 • Take control 18
 • 4 G’s
 • Volle hoofdenboek
 • Systemische ouderbegeleiding met een taal erbij
 • Gedrags therapeutische technieken
 • ARIJ veiligheids- en risicotaxatie
 • 14 condities van Goed Genoeg Opvoederschap
 • Gardnerspel
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Praten met kinderen (KOPP, KIES)

Samenwerkingsprojecten

 • Gezinsgericht Werken 
 • Verbindend Opvoeden
 • Snelle start Steenwijk
 • Ontwikkeling en implementatie Regionaal Expertise Team Foodvalley

Contactgegevens

logo

 • Email: info@pjg.nu
 • Adres: Veenweg 38b1
  7336 AG Apeldoorn

 logo LinkedIn

Contactgegevens telefonie

 • Tijdens kantoortijden:
  055-3033000
 • Buiten kantoortijden:
  Bij levensbedreigende situaties, bel 112
  Voor niet-dringende politie aangelegenheden 0900-8844
  Voor suïcidale gedachten, bel 113
  Bij onveilige situaties in huiselijke kring, bel Veilig Thuis 0800-2000

Klachten

Vanuit PJG doen wij ons best om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, toch kunnen er situaties zijn waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht indienen bij PJG. Wij hebben de intentie om bij een klacht of onvrede er samen met u uit te komen.

Certificeringen

ISO gecertificeerd
Jeugdzorg Nederland
© Copyright 2024. All Rights Reserved Ontwikkeld door Hans van der Leer

Search