Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Is er sprake van niet aangeboren hersenletsel (NAH) binnen uw gezin? Is het leven door NAH veranderd en wilt u handvatten hiermee om te gaan? Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt vanwege de complexiteit van de NAH-problematiek?

PJG heeft expertise in gezinsbehandeling waar sprake is van een gezinslid met NAH. Dit gezinslid kan een kind met NAH zijn of een ouder met NAH. In beide gevallen geldt, er is een verandering in de situatie en het heeft een grote impact op het gezin.

Vanuit PJG kunnen we jullie als gezin ondersteunen dit een plek en betekenis te geven. We leren de gezinsleden omgaan met NAH en brengen het gezin weer balans.

We kunnen gebruik maken van specialistische interventies om bepaalde vaardigheden te vergroten of de nieuw aangeleerde vaardigheden en/of coping mechanismes in te zetten, bijvoorbeeld vanuit het revalidatiecentrum om te zetten in de thuissituatie.

PJG werkt systemisch wat inhoudt dat er aandacht is voor iedereen in het gezin. We gaan met de alle gezinsleden in gesprek om te kijken wat iedereen individueel nodig heeft. Stil staan bij wat dit voor een ieder betekent is een belangrijk onderdeel van de hulpverlening.

De hulp kan bestaan uit:

 • Informatie geven over het hersenletsel aan de gezinsleden en eventueel het netwerk
 • Aandacht voor verlieservaringen en perspectief bijstellen
 • Handvatten hoe om te gaan met veranderd gedrag
 • In balans brengen van de gezinssituatie
 • Vergroten van de vaardigheden
 • Leren omgaan met NAH
 • Indien nodig contact (samen) onderhouden met andere instanties zoals bijvoorbeeld revalidatiecentra en scholen

Contactgegevens

logo

 • Email: info@pjg.nu
 • Adres: Veenweg 38b1
  7336 AG Apeldoorn

 logo LinkedIn

Contactgegevens telefonie

 • Tijdens kantoortijden:
  055-3033000
 • Buiten kantoortijden:
  Bij levensbedreigende situaties, bel 112
  Voor niet-dringende politie aangelegenheden 0900-8844
  Voor suïcidale gedachten, bel 113
  Bij onveilige situaties in huiselijke kring, bel Veilig Thuis 0800-2000

Klachten

Vanuit PJG doen wij ons best om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, toch kunnen er situaties zijn waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht indienen bij PJG. Wij hebben de intentie om bij een klacht of onvrede er samen met u uit te komen.

Certificeringen

ISO gecertificeerd
Jeugdzorg Nederland
© Copyright 2024. All Rights Reserved Ontwikkeld door Hans van der Leer

Search